1. OM TRINES MATBLOGG

 

Velkommen som pålogget bruker av www.trinesmatblogg.no, heretter omtalt som TRINES MATBLOGG. Her får du muligheten til å opprette din egen profil hvor du kan samle og organisere oppskrifter, lage og lagre ukemenyer, samt lage handlelister.

 

TRINES MATBLOGG eies og driftes av Trine Sandberg/Trines mat as.

 

 

2. OM VILKÅRENE

 

Disse vilkårene regulerer din bruk av tjenestene til TRINES MATBLOGG. Hvis du bruker tjenestene, anses du for å ha lest, forstått og samtykket til disse vilkårene. Dette gjelder uavhengig av om du er registrert som bruker eller ikke. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, påloggede brukere og andre som har tilgang til nettsiden.

 

TRINES MATBLOGG forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldene brukervilkår.

 

 

3. TJENESTEBESKRIVELSE

 

TRINES MATBLOGG tilbyr medlemmene muligheten til å opprette egne profiler på nettsiden. Det gis også tilgang til å samle og organisere oppskrifter, lage, lagre og dele ukemenyer, samt lage handlelister.

 

 

4. REGISTRERING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

 

For å opprette en profil på TRINES MATBLOGG må du opprette en brukerkonto. Først når du har opprettet en brukerkonto får du tilgang til all funksjonalitet. Ved opprettelsen av en brukerkonto må du oppgi informasjon om brukernavn, epostadresse og passord. Opplysningene blir kun benyttet til å administrere påloggingsfunksjonen på TRINES MATBLOGG, og vil ikke bli delt med andre. Du kan lese mer om dette i personvernerklæringen.

 

 

5. SIKKERHET OG INNHOLD

 

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto.

 

TRINES MATBLOGG er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten.

 

 

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER

 

Trine Sandberg eier og innehar alle immaterielle rettigheter til TRINES MATBLOGG. Enhver bruk av TRINES MATBLOGG sitt navn, varemerke, logo eller andre spesielle merkeelementer, samt innhold og bilder, er kun tillatt etter samtykke fra Trine Sandberg.

 

 

7. ENDRING AV OPPLYSNINGER OG BRUKERKONTO

 

Du kan til enhver tid endre din brukerkonto eller slette din profil.

 

 

8. LEVERING AV TJENESTEN «SOM DEN ER»

 

TRINES MATBLOGG og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig “som den er” og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. TRINES MATBLOGG forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/eller endre tjenesten, helt eller delvis.

 

 

9. ANSVARSBEGRENSNING

 

Trine Sandberg/Trines mat as fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av din eller andres bruk av TRINES MATBLOGG.

 

 

Min Handleliste